Et 4-tal til gymnasiet kan bidrage til at skaffe Danmark den nødvendige faglærte arbejdskraft

Arbejdsgiverne hilser regeringens forslag om adgangskrav på 4 i dansk og matematik til gymnasieuddannelserne velkomment. Udspillet kan være med til at løse risikoen for mangel på faglært arbejdskraft, der er en af Danmarks store udfordringer

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil, der bl.a. foreslår et karakterkrav på 4 i dansk og matematik til gymnasieuddannelserne.

Ved et karakterkrav på 4 i dansk og matematik vil 5.000 elever blive afvist. Det svarer til ca. 9 pct.

Nye beregninger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling viser, at de fagligt svageste elever i stor stil opgiver at fuldføre gymnasieuddannelserne. Halvdelen af eleverne med karakterer på mindre end 4 i dansk og matematik falder fra. Modsat er frafaldsprocenten kun på 15 procent for de elever, der har højere karakter end 4.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Den kommende reform af gymnasieuddannelserne bør - udover at sikre et højere fagligt niveau på gymnasierne - bidrage til, at flere unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse. Reformen skal ganske enkelt understøtte, at flere unge fra 9. og 10 klasse søger over på erhvervsuddannelserne, hvor mulighederne for at få job efter uddannelsen i mange tilfælde er bedre end ved en række videregående uddannelser.

Det er blot få uger siden ministeriet offentliggjorde søgemønstret for ungdomsuddannelserne i 2016. Det viste en bekymrende lav tilgang til erhvervsuddannelserne og tegner en meget klar udfordring for Danmark.

Vi risikerer at komme til at mangle op mod 60.000 faglærte i 2025. Manglen vil være størst indenfor uddannelserne til mekaniker, elektriker, tømrer, data- og kommunikation, handel og kontor. De faglærte er kernen i den private sektor. 4 ud af 10 i den private sektor har en erhvervsuddannelse.

Lykkes det ikke at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne, vil Danmark tabe arbejdspladser og velstand. Væksten i Danmark er allerede stort set gået i stå. Yderligere tab af velstand vil påvirke alle danskere negativt.

Det er derfor rigtig godt, at regeringen nu foreslår et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at komme i gymnasiet. Det vil bidrage til, at flere unge fra 9. og 10. klasse søger ind på erhvervsuddannelserne.

Karakterkravet vil ikke føre til, at der sker en affolkning på gymnasieuddannelserne. Det er kun 9 pct. af eleverne, der må finde andre uddannelsesveje end gymnasiet. Dem vil vi med glæde byde velkommen på erhvervsuddannelserne.

For de bogligt stærke elever er der EUX, der er en kombination af erhvervsuddannelse og gymnasieuddannelse, mens der for de øvrige elever er mulighed for at opnå høje faglige niveauer gennem talentspor og specialisering. Alle erhvervsuddannelser giver også mulighed for at læse videre eller etablere egen virksomhed.”

Uddannelse
6. april 2016
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
LINKS
Regeringens udspil: Fra elev til studerende