Kære KL, erhvervet løfter sin del af integrationen

Af adm. Direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening

KL's formand Martin Damm (V) kom 12. april med en bemærkelsesværdig udtalelse her i avisen: at vi ikke skulle have flere løntilskudsjob og mere virksomhedspraktik til flygtninge. Det, mente han, var resultatet af den nyligt indgåede trepartsaftale om integration.

Han pegede i stedet på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) som den eneste reelle vej til at øge antallet af flygtninge på arbejdsmarkedet.

Jeg er helt uenig. Den nye IGU, der er en del af trepartsaftalen, er et godt bidrag til at få flygtninge i job. Men den kan ikke stå alene, og det har aldrig været meningen.

Løntilskud og virksomhedspraktik er stadig nogle af de mest effektive redskaber, vi har, når det gælder integration på arbejdsmarkedet, og vi skal bestemt ikke stoppe med at bruge dem, fordi vi har fået IGU. Tværtimod. I trepartsaftalen er det netop aftalt, at kommunernes indsats skal være meget mere virksomhedsrettet end i dag. F.eks. skal flygtninge fremover allerede inden for to til fire uger i kommunen ud på virksomhederne i form af netop virksomhedspraktik og løntilskud. Det kalder jeg en cementering af, at virksomhedspraktik og løntilskud også skal spille en klar rolle fremover.

Virksomhederne tager ansvar

Damm luftede også en frygt for, at kommunale virksomheder står med opgaven selv, hvis ikke private virksomheder løfter deres del. Den frygt er ubegrundet. Virksomhederne tager deres del af ansvaret.

Sidste år var over 5000 flygtninge i virksomhedspraktik eller løntilskud i private virksomheder, hvilket var en fordobling på 12 måneder. Og tallene tyder på, at den tendens fortsætter ufortrødent.

Alene de to første måneder af i år har private virksomheder taget imod ca. 3500 flygtninge i én af de to ordninger. Det er mere end en tredobling i forhold til de to første måneder i 2015. Virksomhederne er deres ansvar bevidst og løfter i høj grad deres del.

I stedet for at bekymre sig om de private virksomheders rolle, herunder de private virksomheders brug af den kommende IGU, skulle Martin Damm hellere sørge for, at jobcentrene i langt højere grad kontakter de private virksomheder og hjælper dem med at tage flere flygtninge. Enten i ordinær ansættelse, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob.(V)

Bragt i Børsen 18. april 2016