Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. april 2016 svaret Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i sagen om

Lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Høringssvaret i PDF

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
18. april 2016