Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. april 2016 svaret Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven (greencard-ordningen)

DA har modtaget forslag fremsat af Dansk Folkeparti til lov om ændring af udlændingeloven, som ophæver greencard-ordningen.

Det er en central forudsætning for at tiltrække og udvikle produktion og arbejdspladser i Danmark, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Talentfuld udenlandsk arbejdskraft og udenlandske medarbejdere med unikke kvalifikationer er i dag en nødvendig del af mange danske virksomheders grundlag for at producere i Danmark.

Beskæftigelsen er steget 12 kvartaler i træk, og ledigheden er aktuelt faldet til et lavt niveau (4,3 pct.). Virksomhederne har som følge heraf svært ved at skaffe den nødvendige arbejdskraft inden for flere forskellige brancher og geografiske områder.

Samtidig vil vores nabolande, især Tyskland og Polen, i de kommende år få meget markante udfordringer med en faldende befolkning i den arbejdsdygtige alder, hvilket vil skærpe konkurrencen om den ledige arbejdskraft.

I en sådan situation er det nødvendigt at forbedre regler og vilkår for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Dette forslag om at ophæve greencard-ordningen trækker i den forkerte retning, fordi det forringer virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Forslaget vil gøre det sværere for virksomhederne at finde den ønskede arbejdskraft, og dermed vil Danmark gå glip af arbejdspladser og vækst.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
19. april 2016