Kompetente udlændige er en gevinst for alle i Danmark

Der er politisk flertal for at hæve beløbsgrænsen i jobkortordningen og afskaffe greencard-ordningen. Begge dele vil koste arbejdspladser i Danmark.

  • Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil afskaffe greencard-ordningen og hæve lønkravet i jobkortordningen fra de nuværende 375.000 kr. til 400.000 kr.
  • Der blev indgået politisk forlig om at skærpe greencard-ordningen fra 1. januar 2015. Bl.a. blev opholdstilladelen forkortet fra 3 til 2 år. Siden da er brugen af ordningen aftaget. I første kvartal 2016 har kun 195 personer fået et greencard.

Der er politisk aftalt en evaluering af greencard-ordningen senest i foråret 2017. Den aftale vil et flertal nu løbe fra.

Der er knap 150.000 fuldtidspersoner med udenlandsk statsborgerskab, der arbejder i Danmark. Ca. 8.500 er kommet til Danmark gennem et greencard eller jobkortordningens beløbsgrænse.

Administrerende direktør Jacob Holbraad:

”Det er besynderligt, at der på den ene side netop er taget fat på trepartsdrøftelser om at sikre den nødvendige arbejdskraft, og på den anden side vil et flertal i Folketinget nu gør det sværere at nå det mål.

Partier, der har respekt for trepartsinstitutionen, burde afvente en drøftelse af blandt andet behovet for udenlandsk arbejdskraft i regi af trepartsdrøftelserne.

Hvis virksomhedernes mulighed for at rekruttere de nødvendige medarbejdere fra udlandet nu bliver svækket, så vil det være et krav fra DA at tage mere markant fat på at stramme rådighedsregler m.m. som led i trepartsdrøftelserne.

Virksomhederne har i stigende grad rekrutteringsproblemer. Ledigheden i Danmark er nu så lav, at det svært for virksomhederne at finde kvalificeret arbejdskraft.

Danmark er som lille land helt afhængig af at kunne tiltrække talenter fra udlandet, hvis vi fortsat skal kunne fastholde og udvikle produktion og arbejdspladser i Danmark.

De 5.200 personer i jobkortordningens beløbskrav tjener minimum 375.000 kr. pr. år. Det er uforståeligt, hvorfor flertallet i Folketinget vil gøre det sværere for disse kompetente mennesker at komme til Danmark for at arbejde.

Hvis man hæver beløbsgrænsen risikerer Danmark at miste 700 arbejdspladser, som vil blive berørt af forslaget.”

Arbejdsmarked
25. april 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk