KORA: Plads til forbedringer i kommunernes integrationsindsats

KORA har i ny undersøgelse benchmarket kommunernes resultater med at få både nytilkomne flygtninge og ikke-vestlige indvandrere, der har været over tre år i Danmark, i job.

KORA finder bl.a.:

  • at der er et forbedringspotentiale mellem de bedste kommuner og de kommuner, der klarer integrationen dårligst. Det er der både for nytilkomne flygtninge og for ikke-vestlige indvandrere, der har været i landet over tre år. De hurtigste kommuner får ikke-vestlige indvandrere ni måneder hurtigere i job end de dårligste kommuner. For flygtninge er forskellen fire måneder
  • at langt de fleste nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, der kommer i job, finder selv et arbejde med det samme. Kun ganske få får arbejde via beskæftigelsessystemet
  • at for ikke-vestlige indvandrere, der har været i landet i mere end tre år og som har problemer ud over ledighed, er der størst succes for de kommuner, der bruger løntilskud og virksomhedspraktik
  • at der er en indikation for, at vikaransættelser kan have positive effekter på beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”KORA’s undersøgelse sætter en tyk streg under det, vi allerede vidste: At det er de virksomhedsrettede indsatser, der får de ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Anden aktivering har ikke en dokumenteret effekt.

Men det er også interessant at se, at beskæftigelsessystemet ikke lader til at kunne hjælpe de nyankomne flygtninge i arbejde. Når det lykkes for dem, så er det tilsyneladende ved egen drift. Det må give anledning til eftertanke ude i kommunerne.

Samtidig viser undersøgelsen også, at trepartsaftalen om integration bygger på det helt rigtige fundament: At bruge flere kanaler ind på arbejdsmarkedet og at få de nyankomne flygtninge og familiesammenførte ud i virksomhederne. Undersøgelsen slår også fast, at vikarjob er en god vej for ikke-vestlige indvandrere.”

Arbejdsmarked
17. maj 2016
KONTAKT
LÆS MERE
Rapport: Kommunernes integrati­onsindsats på beskæftige­lsesområdet
LINKS
KORA's rapport