Bekymrende lav beskæftigelse hos flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Rockwool Fonden slår i ny undersøgelse nok engang fast, at kun få flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i job

Rockwool Fondens forskningsenhed har i en ny undersøgelse undersøgt beskæftigelsen hos nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.

Undersøgelsen konkluderer bl.a., at:

  • fem år efter, de familiesammenførte er kommet til landet, er kun hver femte i job. Og når de har været her i 15 år, er det kun lykkedes for hver tredje at finde et arbejde
  • for nytilkomne flygtninge gælder, at 34 pct. er i job fem år efter ankomsten – en andel, der stiger til 37 pct. efter 15 år
  • flygtninge og familiesammenførte til flygtninge modtager de største beløb af overførselsindkomster
  • hver gang, der kommer 100 flygtninge til landet, så vil de 90 være her ti år senere. Samme høje andel ses blandt familiesammenførte til flygtninge, hvor 92 ud af 100 er her ti år efter ankomsten
  • udlændinge, der blev i Danmark, var i gennemsnit mere beskæftiget i forhold til dem, der siden forlod Danmark. For flygtninge gælder, at de, der fortsat var her efter ti år, i år fem havde en højere beskæftigelsesfrekvens end dem, der forlod landet inden det tiende år

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

Tallene fra Rockwool Fonden slår fast, at integrationen er en kæmpe udfordring. Det er dybt bekymrende, at beskæftigelsen for flygtninge og deres familiesammenførte er så lav. I Danmark har vi en samfundskontrakt, som er baseret på, at man arbejder.

I det lys er det positivt, at der med trepartsaftalen om integration den 17. marts 2016 er blevet taget nogle nødvendige opgør med den hidtidige forfejlede tilgang til at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde.

Fremover skal der være fokus på, at kommunerne skal sikre, at flygtninge hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet – f.eks. ved at flygtninge skal vurderes som jobparate.

Mere viden

Analysen bygger på oplysninger om alle, der er kommet til landet og har fået opholdstilladelse i perioden 1997 til 2011. Det gælder, uanset hvilket opholdsgrundlag de har i Danmark – flygtninge, familiesammenførte, østarbejdere, studerende og andre. I alt er 180.000 i aldersintervallet 25-64 år blevet fulgt.

Køn forklarer ikke den lave beskæftigelse blandt familiesammenførte til flygtninge i forhold til andre familiesammenførte.

Det gælder nemlig for alle familiesammenførte, at kvinderne er i overtal.

Blandt familiesammenførte til flygtninge er kvindeandelen 67 pct., mens den er henholdsvis 71 pct. og 60 pct. blandt dem, der bliver familiesammenført til henholdsvis danskere og indvandrere.

Arbejdsmarked
24. maj 2016
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnNyhedsbrev fra Rockwool Fonden maj 2016