Arbejdstilsynet bør stramme op

Arbejdstilsynets har i dag fremlagt sin redegørelse om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power.

Redegørelsen viser, at Arbejdstilsynet grundlæggende har levet op til sin tilsynsforpligtelse.

Den viser også, at der ikke er konstateret systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven på Siemens. Dette stemmer helt overens med, at Siemens er certificeret og har en såkaldt Krone-smiley.

Men redegørelsen viser også, at Arbejdstilsynet ikke har været gode nok til at bruge og reagere på oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i forhold til certificerede virksomheder.

Arbejdsmiljøchef Christina Sode Haslund:

”Redegørelsen viser at Arbejdstilsynet skal stramme op og blive meget bedre til at bruge arbejdsskade-data i planlægningen af tilsyn.

Når der er problemer på en virksomhed, skal Arbejdstilsynet reagere – uanset om virksomheden har en krone-smiley eller ej.

Arbejdstilsynet får alle anmeldelser af arbejdsskadesager. De har også fået dem fra Siemens, så de røde lamper burde have blinket.

Problemet er altså ikke reglerne, men at Arbejdstilsynet ikke har udnyttet de muligheder, de har for at bruge data om arbejdsskader til at planlægge deres kontrolbesøg.

Ordningerne med certificering og en krone-smiley er gode og fornuftige. Forskning viser, at certificerede virksomheder har et bedre arbejdsmiljø.

Men det er klart, at vi må se på behov for at justere i ordningerne, så der også fremadrettet er tillid til krone-smileyen.”

Redegørelse om Arbejdstilsynets rolle og erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A7S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater:

http://arbejdstilsynet.dk/da/nyheder/nyheder/nyheder-2016/nyheder/siemens-wp-redegoerelse

Arbejdsmiljø
26. maj 2016
KONTAKT
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LÆS MERE
Mere viden