Dansk Arbejdsgiverforening har den 30. maj 2016 svaret Arbejdsskadestyrelsen i sagen om

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse nr. 939 af 26. november 2003 vedrørende arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Arbejdsskadestyrelsen har anmodet om bemærkninger til ændringsbekendtgørelse vedrørende arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde.

DA har noteret, at ændringen er foretaget som konsekvens af EU-Domstolens afgørelse af 10. september 2015 vedrørende begrebet arbejdstid for arbejdstagere uden fast arbejdssted.

DA har ikke bemærkninger til ændringen.

DA finder det imidlertid afgørende, at Arbejdsskadestyrelsen fortsat indhenter oplysninger og foretager en konkret vurdering i alle sager for at afgøre, om forholdet er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, f.eks. i de tilfælde, hvor pågældende foretager private gøremål mellem bopæl og første og/eller sidste kunde, klient eller forretningsforbindelse m.v.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
30. maj 2016