Folketinget har nu banet vejen for, at flygtninge kommer i job hurtigere

Folketinget har i dag blåstemplet den løsning for en bedre integration, som DA og LO fandt frem til sammen med regeringen tidligere i år.

Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om integration af flygtninge, og denne har Folketinget i dag anerkendt.

En ny arbejdsmarkedsrettet indsats kommer bl.a. til at bestå af:

  • Krav om jobparathed: Kommunerne skal som udgangspunkt vurdere flygtninge klar til at kunne tage job. Kun i særlige tilfælde skal de vurderes ikke-jobparate.
  • En styrket virksomhedsservice: Kommunerne skal styrke deres virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af kommunegrænserne.
  • Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i et toårigt forløb.

Viceadministrerende direktør Pernille Knudsen:

”Det er glædeligt, at Folketinget i dag har bakket op om trepartsaftalen om integration.

Men der er virkelig også brug for en ny tilgang i integrationsindsatsen, set i lyset af den kæmpe opgave, vi står over for, når det gælder om at få flere flygtninge i job.

Folketinget har sendt et klart signal til kommuner og flygtninge. Flygtninge skal i job i stedet for at være parkeret på integrationsydelse. Det er af stor betydning både for samfundet og den enkelte flygtning.

Samtidigt bakker Folketinget op om den nye ordning med integrationsstillinger, der træder i kraft den 1. juli 2016, og som gør det lettere for virksomheder og flygtninge direkte selv at aftale en ansættelse, uden at blande jobcenteret eller kommunen ind i det.

Men der udestår stadig et stort arbejde, førend vi kan høste resultaterne af den nye indsats.

Folketingets beslutning gør, at kommunerne skal til at arbejde på en ny jobrettet måde, f.eks. at flygtninge frem over skal mødes som jobparate. Det er afgørende, at det kommer til at ske.

I den nye IGU-ordning mangler de sidste praktiske forhold at falde på plads. Det handler om, hvordan de 20 ugers skoleundervisning i ordningen kan tilrettelægges. Det er helt afgørende, at virksomheder og flygtninge kan aftale et forløb, som giver mening i den konkrete ansættelsessituation og fremmer den enkeltes efterfølgende jobmuligheder.

En hurtig og positiv afklaring af disse forhold er central, for at ordningen kommer til at fungere i praksis fra den 1. juli 2016.”

Arbejdsmarked
3. juni 2016
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk