KonfliktStatistik 1. kvartal 2016

  • Lavt konfliktomfang fortsætter ind i 2016

I 1. kvartal 2016 var der 32 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 2.397 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 46 personer og var af 1,5 dags varighed. Konfliktomfanget for et 1. kvartal var det tredje laveste siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form. Tilsvarende var konfliktomfanget for et 4. kvartal det tredje laveste i 2015.

Der var 11 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 1. kvartal 2016, hvilket svarer til en tredjedel af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 632 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 22,3 personer og var af 2,5 dages varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 1. kvartal 2016 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
6. juni 2016
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel