Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. juni 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Medlemmerne af Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg har modtaget høring vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. som følge af lovforslag L 182 til eventuelle bemærkninger.

DA bakker op om forslaget, idet forslaget sikrer, at beregningen af sygedagpengesatsen sker på baggrund af den reelle lønudgift under sygdom for en arbejdsgiver – og beregningen dermed gøres uafhængig af individuelle pensionsindbetalinger.

KONTAKT
Chefkonsulent, Advokat (L)
Elisabeth la Cour
33 38 94 96
elc@da.dk
Publiceret:
10. juni 2016