Alvorlig forværring af virksomhedernes rekrutteringssituation

En stigning på mere end 30 pct. til nu 15.600 forgæves rekrutteringer understreger behovet for reformer, der øger arbejdsstyrken. Arbejdskraft fra udlandet hjælper virksomhederne med at holde produktionen oppe.

Antallet af forgæves rekrutteringer er på et år vokset fra 11.900 til 15.600. Det viser en undersøgelse som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i dag har offentliggjort.

Knapt en tredjedel af de virksomheder, som har oplevet ikke at kunne besætte ledige stillinger, oplyser, at rekrutteringsudfordringerne har betydet, at de måttet opgive ordrer.

Tre ud af fire forgæves rekrutteringer er til almindelige faste fuldtidsstillinger.

Undersøgelsen viser også, at virksomhederne i øget omfang tager kontakt til jobcentrene eller gør brug af jobnet.dk.

Chefkonsulent Jens Troldborg:

”Beskæftigelsesministeriets nye tal viser, at rekrutteringssituationen for landets virksomheder er alvorligt forværret det seneste år. Manglen på medarbejdere er nu så udbredt, at et stort antal virksomheder må opgive ordrer.

Regering og Folketing bør derfor have fokus på initiativer og reformer, der kan øge arbejdsstyrken.

Det er paradoksalt, at et flertal i Folketinget netop har vedtaget at afskaffe Greencard-ordningen og dermed gjort det sværere for virksomheder at rekruttere udenlandske medarbejdere. Det er til stor skade for det danske arbejdsmarked.

Heldigvis formår mange virksomheder at holde produktionen oppe i kraft af medarbejdere fra udlandet, så tab af vækst og velstand begrænses.”

Mere viden

Link til STAR’s rekrutteringsundersøgelse

Arbejdsmarked
16. juni 2016
KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
LÆS MERE
Mere viden