Ja, virksomhederne efteruddanner

Af uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening

3F’s Søren Heisel (SH) skrev i Jyllands-Posten 3/6, at både vi i Dansk Arbejdsgiverforening og KL ikke i tilstrækkelig grad bidrager til opkvalificeringen af arbejdsstyrken. Særligt på efteruddannelsesområdet skulle arbejdsgiverne efter SH’s mening løbe fra vores del af ansvaret.

Kvalificeret arbejdskraft er en grundlæggende forudsætning for vækst og velfærd. Og selvfølgelig løfter vi gerne vores del af ansvaret for opkvalificering og efteruddannelse. Det gør vi faktisk hver eneste dag.

SH skriver blandt andet, at ”virksomhedernes brug af efteruddannelse [er] halveret over de senere år.” Og det lyder jo dramatisk. Men det er ganske enkelt ikke sandt.

Hvis vi kigger samlet på voksen- og efteruddannelsernes udvikling gennem de seneste mange år, så har den ligget meget stabilt. Det viser vores egne analyser, og det ser vi endda også i en analyse, som 3F selv har lavet i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Faktisk er det samlede niveau ifølge AE og 3F’s tal steget med cirka 30 procent fra 2004 til 2014.

Når SH alligevel konkluderer, at efteruddannelsen er halveret, så skyldes det måske, at han vælger kun at kigge på de såkaldte AMU-kurser. Men de offentligt udbudte AMU-kurser er kun én blandt mange efteruddannelsesmuligheder, virksomhederne har, og det er meget misvisende kun at fokusere på dem. Andre uddannelsesveje, som virksomhederne bruger i stedet for AMU, er f.eks. interne kurser og private kursusudbydere.

Men det er stadig ikke et retvisende billede. For AMU-aktiviteten er ganske rigtigt faldet drastisk siden 2010. Men AMU-aktiviteten steg næsten lige så drastisk under krisen – ifølge flere eksperter af den simple årsag, at virksomhederne hellere ville sende deres medarbejdere på efteruddannelse, end de ville fyre dem.

Dermed selvfølgelig ikke sagt, at vi ikke kan gøre mere for at forbedre AMU-systemet. Særligt fordi de nyeste tal fra 2015 ikke ligefrem tyder på, at systemet er blevet mere populært. Virksomhederne finder i stadigt stigende grad alternative måder at efteruddanne deres medarbejdere på.

Vi vil i DA meget gerne se på, hvordan vi kan optimere AMU-systemet, så det er effektivt, fleksibelt og i høj kvalitet, og virksomhederne igen vender tilbage til det. Og det gør vi gerne i fællesskab med 3F og resten af fagbevægelsen. På samme måde vil vi også gerne se på nogle af de andre udfordringer, SH nævner, og som er forbundet med den fremtidige mangel på faglærte – herunder problemet med praktikpladser. Det er jo blandt andet det, vi kigger på med de igangværende trepartsdrøftelser.

Men at påstå, at virksomhedernes brug af efteruddannelse er halveret – det er heldigvis faktuelt forkert.

Bragt i Jyllands-Posten, 11. juni 2016