Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. juni 2016 svaret Styrelsen for Videregående Uddannelser

i sagen om

Høringsvar om udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

DA takker for at være blevet hørt vedrørende udkast til bekendtgørelse om statens voksenuddannelses-støtte.

DA har ingen bemærkninger til udkastet, da de videregående uddannelser som udgangspunkt ligger uden for DA’s virkefelt. DA henviser til vores medlemsorganisationers svar. En oversigt over medlemsorganisationerne kan findes her.

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
16. juni 2016