Brexit er dårligt nyt for Danmark og danske virksomheder

Storbritannien forlader EU-fællesskabet. DA vil arbejde for en ny aftale, der binder Storbritannien så tæt som muligt til EU og det europæiske arbejdsmarked.

Resultatet af det britiske EU-valg ligger nu klart: 48,1 pct. af briterne har stemt, at de ønsker at forblive i EU, mens 51,9 pct. har stemt, at de ønsker at forlade EU. Dermed forlader Storbritannien EU.

Europapolitisk chef, Christiane Mißlbeck-Winberg:

”Det engelske folk har talt, og det må man respektere. Men DA ser det ikke blot som et tab for briterne selv – det er i høj grad også dårlig nyt for Danmark og danske virksomheder.

Storbritannien er Danmarks tredjestørste eksportmarked i EU, og mange danske studerende tager dertil for at læse med Erasmus-programmet. Briterne er den femtestørste udenlandske befolkningsgruppe i Danmark, og der er livlig samhandel hen over kanalen takket været EU’s indre marked. Derfor bliver opgaven nu at sikre, at skaden ved det britiske farvel til EU bliver så begrænset som muligt.

DA opfordrer de danske og europæiske politikere til at finde en løsning, der binder Storbritannien så tæt til EU som muligt. Særligt med hensyn til den frie bevægelighed er det afgørende, at den forestående Brexit ikke får alt for ødelæggende konsekvenser for hverken EU eller Storbritannien.

Arbejdskraftens frie bevægelighed bør derfor være et centralt tema i de kommende forhandlinger.”

EU og internationalt
24. juni 2016
KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk