Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. juni 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

STAR har den 7. juni 2016 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

Ændringerne omfatter:

  • ændring i reglerne for tilbagebetaling af for meget udbetalt løntilskud i forhold til EU-reglerne om støtteintensitet
  • ændring af institutionsnavn for anmeldelse af arbejdsskade i forbindelse med lediges deltagelse i vejledning og opkvalificering eller tilbud om virksomhedspraktik

Arbejdsgiversiden (Lederne og DA) har ikke bemærkninger til de foreslåede justeringer i bekendtgørelsen.

Det nævnes i høringsbrevet, at STAR i forbindelse med bekendtgørelsens udstedelse vil gøre jobcentrene opmærksomme på, at arbejdsgiverne i forbindelse med løntilskud skal vejledes om reglerne for tilbagebetaling og støtteintensitet.

Arbejdsgiversiden er enig i, at en sådan oplysningsopgave er meget vigtig, og ønsker at blive involveret i dette arbejde, inden det udsendes til kommunerne.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
16. juni 2016