Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. juni 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og

Rekruttering i sagen om

Høringssvar om ændring i bekendtgørelser som følge af L 182 om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

Medlemmer af Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg har modtaget høring vedrørende udkast til ændringsbekendtgørelser til bekendtgørelse om forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.

DA kan ikke bakke op om muligheden for, at en borger skal kunne sige nej til lægelig behandling. For at modtage sygedagpenge skal man medvirke aktivt til at blive rask, så man kan komme til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derfor bør man som borger være forpligtet til at tage imod nødvendig lægelig behandling.

KONTAKT
Chefkonsulent, Advokat (L)
Elisabeth la Cour
33 38 94 96
elc@da.dk
Publiceret:
1. juli 2016