Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. juni 2016 svaret Styrelsen for International Rekruttering og Integration i sagen om

DA’s høringssvar på høring om bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsbonus efter integrationsloven

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA, DA’s medlemsorganisationer og Ledernes Hovedorganisation (arbejdsgiverne) har modtaget høring om bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) og virksomhedsbonus efter integrationsloven.

IGU-ordningen træder i kraft 1. juli 2016, og på den baggrund er det positivt, at udkast til bekendtgørelsen konkretiserer ordningen yderligere.

Arbejdsgiverne mener dog, at udkast til bekendtgørelsen på væsentlige punkter skal ændres.

Det er helt centralt, at det er klart, at undervisningsplanen ikke forpligter arbejdsgiveren fagretligt. Det var en klar forudsætning i trepartsaftalen. Derfor skal § 3 ændres. Samtidigt mener arbejdsgiverne, at forpligtelsen til at indberette undervisningsplanen skal fjernes. Indberetningen vil alene bidrage til at gøre ordningen mere bureaukratisk.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
1. juli 2016