Arbejdsmarkedsreformer kan slet ikke undværes

Af direktør Fini Beilin, Dansk Arbejdsgiverforening

Professor Nina Smith giver i et stort interview her i avisen d. 14. august udtryk for, at hun ikke tror på potentialet af reformer på arbejdsmarkedsområdet. Hun mener gevinstgen er for lille til, at det er besværet værd at tage politiske initiativer for f.eks. at flytte folk fra offentlig forsørgelse til en plads på arbejdsmarkedet.

Det er et bemærkelsesværdigt udsagn fra Nina Smith, for Danmark har ca. en mio. mennesker, inkl. folkepensionisterne på 65-66 år, der lever på offentlig forsørgelse. Der er derfor et kæmpe potentiale i at få flere mennesker ind på det danske arbejdsmarked via reformer.

For der ér job til dem, der melder sig klar på arbejdsmarkedet. Al forskning viser, at øger man arbejdsstyrken, så øger man på sigt også antallet af personer, der kommer i job.

Der er mindst tre umiddelbart tilgængelige kilder til at få flere ud på arbejdsmarkedet:

For det første viser en beregning fra DA, at vi kan flytte 85.000 personer fra offentlig forsørgelse og ind i arbejdsstyrken, ved blandt at forenkle og beskære antallet af forsørgelsesordninger fra de nuværende ca. 20, centralisere tilkendelsen af førtidspension samt tilpasse ydelsesniveauerne, så det altid kan betale sig at tage et arbejde til overenskomstmæssig løn.

For det andet kan vi på langt sigt hente 89.000 flere til arbejdsstyrken ved at sikre en gennemsnitlig periode med folkepension på 14,5 år beregnet ud fra, hvor længe danskerne i gennemsnit lever.

For det tredje – hvis man ikke ændrer pensionsalderen - vil en afskaffelse af efterlønnen på sigt kunne øge arbejdsstyrken med 40.000 personer.

Potentialet for at nedbringe antallet af mennesker udenfor arbejdsmarkedet er således meget stort, uagtet hvad Nina Smith mener.

Og det kan bestemt lade sig gøre. Ser man mod Sverige, har man på syv år haft stor succes med at reducere antallet af det, svenskerne kalder ”Utanförskabet” - det vil sige dem, der ikke er en del af arbejdsfællesskabet – med knapt 200.000 svenskere, netop via en række reformer af forsørgelsesordningerne.

Det er faktisk afgørende for dansk økonomi, at vi får flere ud på arbejdsmarkedet, og det kan næsten kun gå for langsomt. Næsten hver 10. industrivirksomhed og hver 4. byggevirksomhed i Danmark kunne producere og afsætte flere varer, hvis de kunne få mere kvalificeret arbejdskraft. Mangel på reformer koster derfor allerede nu arbejdspladser.

Bragt i Jyllands-Posten den 17. august 2016