Virksomhederne leverer nye løsninger i trepartsaftale

Aftalen rummer helt nye redskaber, der kan bidrage til at løse vores udfordringer med at skaffe den relevante arbejdskraft i fremtiden, men vi er ikke i mål endnu.

Regeringen, LO og DA er i dag nået til enighed om en aftale, der skal skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til de danske virksomheder. Et af målene er at skabe 8-10.000 flere praktikpladser om året. Nogle af hovedpunkterne i aftalen er:

  • en omfordeling af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), så virksomheder, der tager flere lærlinge, bliver belønnet, og dem, der ikke gør, får en økonomisk ulempe
  • bonusordning til virksomheder, der uddanner mange elever, og som tager en ekstra
  • etablering af fordelsuddannelser, der er rettet mod områder, hvor der er mangel på arbejdskraft
  • dimensionering af erhvervsuddannelserne, så optaget i højere grad kommer til at passe til arbejdsmarkedets fremtidige behov
  • begrænsning af skolepraktikken
  • øget lønrefusion til arbejdsgiverne i elevernes skoleperioder

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Aftalen er resultatet af et stort arbejde med at analysere området og finde løsninger, og jeg er tilfreds med det, vi foreløbigt har nået. Aftalen rummer helt nye redskaber, der kan bidrage til at løse vores udfordringer med at skaffe den relevante arbejdskraft i fremtiden.

Jeg må dog understrege, at vi ikke er i mål endnu. Der udestår stadig et omfattende arbejde, så vi kan nå det ambitiøse mål om 8-10.000 flere praktikpladser. Det er en afgørende forudsætning for det videre arbejde, at vi bliver enige om, hvilken arbejdskraft virksomhederne får brug for i fremtiden, og hvordan vi udformer de konkrete virkemidler i aftalen.

Men virksomhederne er klar til at tage deres ansvar. Målet med aftalen er nemlig at løse en del af vores helt store problem for dansk økonomi: Mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Danmark kommer til at mangle 60.000 faglærte om ti år, og derfor har vi lagt alle kræfter i at finde en god og konstruktiv løsning.

Aftalen skal give virksomhederne incitamenter til at skaffe flere praktikpladser, og der er en økonomisk ulempe til de virksomheder, der ikke bidrager til dét arbejde, mens der er en gevinst til dem, der gør.

Samtidigt har vi konstrueret et varslingssystem, der gør det tydeligt for den enkelte virksomhed, hvad den kommer til at betale, hvis den ikke kan levere tilstrækkeligt med praktikpladser, eller hvad den kan forvente i bonus, hvis den bidrager til flere praktikpladser.

Men virksomhederne kan ikke alene sikre flere elever – der skal også være elever, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse på de områder, hvor virksomhederne får brug for faglærte. Retter vi ikke op på den faldende søgning til erhvervsskolerne, får vi slet ikke brug for alle de nye praktikpladser.

Derfor er der også i aftalen en fremstrakt hånd til de unge og deres forældre, forstået på den måde, at flere skal få øjnene op for, hvor afgørende de erhvervsuddannede er for virksomhederne og for Danmark, og hvilke store muligheder der ligger i en uddannelse som faglært.

Aftalen tager også fat på meget andet end spørgsmålet om praktikpladser. Vi får først og fremmest gjort op med et skævt optag på erhvervsuddannelserne, hvor der ind til nu ikke er blevet taget hensyn til, hvilke kompetencer virksomhederne især har brug for i fremtiden. Vi får også særlige fordelsuddannelser, der retter sig mod, hvor der er mangel på arbejdskraft, og der bliver bedre redskaber til at hjælpe ledige over i uddannelse eller job.

Der udestår som sagt stadig et stort stykke arbejde. Men vi har skabt en ramme, der danner et solidt grundlag at arbejde videre på.”

Mere viden

Aftaletekst

Arbejdsmarked
19. august 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden