Stærk plan med fokus på vækst og private job, men ikke helt nok

Solid og ambitiøs vækstplan fra regeringen, hvor de private virksomheder spiller en hovedrolle.

Regeringen har i dag fremlagt vækstudspillet ”Helhedsplan - for et stærkere Danmark” og forslag til Finanslov 2017.

Udspillet indeholder blandt andet:

  • Nedsættelse af topskat
  • Jobfradrag
  • Jobpræmie til langtidsledige
  • Forhøjet folkepensionsalder
  • Seniorfleksjobordning
  • Øget tilskyndelse til pensionsopsparing

Adm. direktør Jacob Holbraad:

”Regeringens omfangsrige vækstplan er solid og ambitiøs. Den har fokus på større vækst, flere private job og færre på offentlig forsørgelse. Det er særdeles fornuftigt. Jeg er også helt enig med regeringen i, at vi allerede nu tager initiativer til at sikre, at Danmark også i fremtiden forbliver et velstående og attraktivt land, hvor det er godt at bo, arbejde og drive virksomhed i.

Hele grundtanken i regeringens udspil er, at det er konkurrencedygtige private virksomheder, der skal sikre fremtidens velstand og velfærd. Og helt centralt for dét er, at virksomhederne har adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Det er meget positivt, at regeringen har det fokus. Især forhøjelsen af folkepensionsalderen, lavere skat på arbejde og jobpræmie er udtryk for den tankegang.

Regeringens udspil er samlet set en konstruktiv plan for, hvordan vi også i årene, der kommer, kan bevare Danmark i den internationale superliga. Men der er også elementer, hvor regeringen med fordel kunne have gået længere. For selv i bedste fald vil vækstplanen betyde, at Danmark stadig har 700.000 personer i den erhvervsdygtige alder, der står uden for arbejdsmarkedet og lever af offentlig forsørgelse. Det giver fortsat en alvorlig udfordring for Danmark. En forhøjelse af folkepensionsalderen på seks måneder er et fornuftigt første skridt, men det vil stadig tage årtier, før vi når det mål om gennemsnitligt 14,5 år på folkepension, som et flertal i Folketinget har sat sig.”

Mere viden

Regeringen: Helhedsplan - for et stærkere Danmark

Arbejdsmarked
30. august 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LÆS MERE
Mere viden