KonfliktStatistik 2. kvartal 2016

  • Beskedent konfliktomfang i 2. kvartal

I 2. kvartal 2016 var der 49 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 10.387 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 65,1 personer og var af 1,6 dags varighed. 7.800 tabte arbejdsdage, svarende til 75 pct. af alle tabte arbejdsdage, havde baggrund i en enkelt arbejdsstandsning. Konfliktomfanget for et 2. kvartal var det højeste i en årrække, men er stadigvæk lavt, når der ses over de sidste 25 år.

Der var 32 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2016, hvilket svarer til 65 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 10.107 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 81,7 personer og var af 2,0 dages varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2016 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
6. september 2016
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel