DA: Kontanthjælpsloftet er vigtigt for at få flere i job

Af underdirektør Erik Simonsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Danmarks velstand bygger i høj grad på, at relativt mange danskere er i arbejde. Finansieringen af den offentlige sektor er også afhængig af beskatningen af arbejdskraft.

For mange danskere er arbejdslivet i sig selv vigtigt for at have et godt liv, men samtidig forventer de fleste også, at de får mere ud af at stå op hver morgen og gå på arbejde, end hvis de ikke gjorde det. Det skal kunne betale sig at arbejde.

I Danmark spiller overenskomster mellem faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer en stor rolle. Det er rygraden i den danske model. Respekt for overenskomstsystemet og den danske model bygger på, at det kan betale sig at arbejde til de lønninger, som fagbevægelsen og arbejdsgiverne har skrevet under på er en løn, som man kan leve for i Danmark.

Det er nødvendigt at politikerne indretter forsørgelsesydelserne, så det kan betale sig at tage job til en overenskomstmæssig løn. Kun derved er det sandsynligt, at de ledige job vil blive besat med personer, der hidtil har modtaget offentlig forsørgelse.

En række ændringer af vilkårene for at modtage offentlig forsørgelse har det sigte, at det skal kunne betale sig at arbejde til overenskomstmæssige lønninger. Det er også et vigtigt hensyn bag kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet vil bidrage til, at gevinsten ved at tage et arbejde vil blive væsentligt større. Det gælder også et job på overenskomsternes mindstesats.

I foråret 2016 var der 6.012 ledige, der havde givet udtryk for gerne ville arbejde som rengøringsassistent. Samtidig havde virksomhederne 287 forgæves rekrutteringer til et job som rengøringsassistent. Det er et udtryk for, at virksomhederne og de ledige ikke effektivt nok finder hinanden.

Når ledige job som f.eks. rengøringsassistent er vanskeligt at besætte, så bliver beskæftigelsen i Danmark umiddelbart lavere, end den ellers kunne være. Det medfører lavere vækst og højere offentlige udgifter. Begge dele entydigt negativt for Danmark.

Når virksomhederne oplever, at det er vanskeligt at finde medarbejdere, så begynder de i højere grad at se til udlandet for at finde de medarbejdere, som de har brug for. Det er en meget stor gevinst for Danmark, at mange borgere fra blandt andet Tyskland, Polen og Sverige er villige til at komme til Danmark og arbejde. For de offentlige kasser vil det dog være en fordel med klare incitamenter til at arbejde, og at der dermed er færre, der modtager offentlig forsørgelse.

Danske virksomheder er meget afhængige af gode muligheder for at tiltrække kvalificerede udlændinge. I gennemsnit bidrager udlændinge fra lande uden for EU, som kommer til Danmark for at arbejde, med 62.000 kr. om året til offentlige finanser. Det er langt mere end danskere bidrager med i gennemsnit. Derfor er det også helt uforståeligt, at et flertal i Folketinget i foråret 2016 valgte at gøre det sværere for kompetente udlændinge at komme til Danmark.

Vi er i et vist omfang selv herre over, hvor mange udlændinge med relativt lave kompetencer der skal komme til Danmark. Sørger vi for at gevinsten ved at arbejde er klar, så vil flere job blive besat med personer, der allerede modtager offentlig forsørgelse i Danmark. Her er kontanthjælpsloftet et vigtigt element.

Bragt i Altinget 6. september 2016