Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. december 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring om bekendtgørelse og vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 20. november 2015 sendt et udkast til bekendtgørelse og vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig, at der fastsættes bestemmelser om over-gang fra en positivliste til en anden.

Arbejdsgiversiden finder, at der i bekendtgørelsens § 2 stk. 2 bør fastsættes en tidsramme for, hvor længe efter udmeldingen af en ny positivliste, at det er muligt at tilmelde sig et kursus fra den ”gamle” positivliste.

Meningen med at offentligøre en ny positivliste er netop at sikre, at ledige vælger de kurser, som aktuelt giver de bedste jobmuligheder.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
8. december 2015