Oversigt over beskæftigelsesordninger for flygtninge, 2016

Fakta om ordninger for at ansætte eller indsluse flygtninge på virksomheder.


Indhold

Folder om forskellige ordninger kan læses her

Folder om forskellige ordninger i printvenligt
PDF-format

Pixi-version om fem måder at ansætte en flygtning på finder du her

Resumé

Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet.

Det typiske vil være, at det er jobcentret, der henvender sig til virksomheden. Men virksomheden kan også henvende sig til det lokale jobcenter herom.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
21. september 2016