DA: Finanspolitisk holdbarhed må aldrig blive en sovepude for politisk handling

Formandsskabets analyser tegner et paradoks i dansk økonomi, hvor vi både har lav vækst og er tæt på kapacitetsgrænsen. Samtidigt viser analyserne, at den finanspolitiske holdbarhed er styrket. Men holdbarhed må aldrig blive en sovepude for politisk handling, advarer DA.

Det Økonomiske Råd har i dag udgivet rapporten Dansk Økonomi, efterår 2016.

Af rapporten fremgår det, at:

  • Dansk økonomi forventes at vokse med 1 pct. i 2016.
  • Den faktiske beskæftigelse ligger godt 25.000 personer under den strukturelle beskæftigelse, hvorfor den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet er meget begrænset.
  • Den finanspolitiske holdbarhed er styrket.

Cheføkonom i DA, Karina Ransby:

”Formandsskabets analyser tegner et paradoks i dansk økonomi: På den ene side har vi gennem en længere årrække haft meget lav vækst, mens økonomien på den anden side er tæt på kapacitetsgrænsen, hvor alle ledige ressourcer i økonomien er udnyttet.

Jeg anbefaler, at væksten bl.a. styrkes gennem arbejdsmarkedspolitikken. Vi skal fortsat reducere antallet af personer på overførselsindkomster og øge incitamentet til at arbejde.

Formandskabets analyser viser, at den finanspolitiske holdbarhed er styrket. Det må imidlertid ikke blive en sovepude for politisk handling. For man kan få holdbarhed i mange forskellige scenarier. Holdbarhed i et scenarie præget af højvækst er jo selvfølgeligt mere attraktivt end holdbarhed i et lavvækstscenarie.”

Arbejdsmarked
11. oktober 2016
KONTAKT
LINKS
Dansk Økonomi, Efterår 2016