Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. oktober 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning (recirkulation)

DA-fællesskabet har følgende generelle bemærkninger:

Det er positivt, at Arbejdstilsynet tager skridt til at udvide området for recirkulation, da det med moderne filterteknologi kan sikres, at arbejdet med slibning af karbonstål og ren aluminium foregår uden risiko for udsættelse for sundhedsskadeligt støv.

DA-fællesskabet havde dog gerne set, at reglerne mere grundlæggende var blevet moderniseret med afskaffelse af det generelle recirkulationsforbud efter svensk forbillede, således at der var blevet taget højde for den tekniske udvikling, hvor moderne filterteknologier i dag kan sikre sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig rensning af den udsugede luft.

DA-fællesskabet har ikke bemærkninger til de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsesudkastet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
11. oktober 2016