Lad være at gøre handicappede på kontanthjælp til ofre

Af chefkonsulent Maria Bille Høeg, Dansk Arbejdsgiverforening

Formand for Danske Handicaporganisationer (DH), Thorkild Olesen, kritiserer i Børsen den 19. oktober DA for en analyse, der påpeger et potentiale for at langt færre kunne undtages for den nye 225-timers regel, hvis kommunerne lader sig inspirere af hinanden. Reglen stiller krav om, at kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit skal arbejde 5-6 timer om ugen, og her viser det sig, at nogle kommuner undtager langt flere borgere fra reglen end andre. Thorkild Olesen mener, at de markante forskelle kommunerne imellem kan skyldes, at nogle kommuner er for skrappe, og at de vurderer mange kontanthjælpsmodtagere med handicap som jobparate på et tvivlsomt grundlag.

Vi frygter det modsatte: At for mange kontanthjælpsmodtagere bliver afholdt fra at søge arbejde.

DA er enig med DH i, at de kommunale forskelle ikke alene kan forklares ud fra kommunernes rammebetingelser. Forskellene må skyldes, at der er noget skævt i den kommunale praksis. Det er svært at fastsætte det præcise niveau for, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan arbejde mindst 5-6 timer om ugen, men niveauet bør i det mindste være tilnærmelsesvis det samme i sammenlignelige kommuner. Som det ser ud i dag, er der risiko for, at nogle kommuner i misforstået sympati med kontanthjælpsmodtageren undervurderer deres evner og derved skærmer pågældende fra at skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi må ikke sætte sammenhængskraften i Danmark over styr ved at acceptere, at et voksende antal mennesker parkeres på kontanthjælp. På bare 7 år er antallet af kontanthjælpsmodtagere ifølge jobindsats.dk steget markant, fra ca. 90.000 fuldtidspersoner i 2008 til ca. 150.000 fuldtidspersoner i 2015. Tilmed er omkring 60 pct. af kontanthjælpsmodtagerne på uafbrudt kontanthjælp i over et år.

Ingen kontanthjælpsmodtagere, heller ikke kontanthjælpsmodtagere med handicap, kan være tjent med at sidde fast i kontanthjælpssystemet i årevis uden udsigt til at vende tilbage til et arbejdsliv. Heri har DH helt ret. Men for DA er løsningen ikke at tale kontanthjælpsmodtagerne ned, ved at gøre dem til ofre overfor lovgivningens krav om 6 timers ugentlig arbejdstid.  Kravet skal derimod ses som en ekstra motivation til at frigøre sig fra kontanthjælpssystemet og få tilknytning til arbejdsmarkedet. En tilknytning som kommunerne skal hjælpe de kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer end kun ledighed, med at få. 

Kontanthjælpsmodtagere, der på grund af f.eks. langvarig sygdom eller markante handicap har en meget lille arbejdsevne, hører ikke til i kontanthjælpssystemet. De skal have en afklaring og gennem den rigtige indsats f.eks. i et ressourceforløb hjælpes videre. Derfor er det positivt, at Handicaporganisationerne opfordrer til et endnu tættere samarbejde med arbejdsgiverne, så vi sammen kan sikre, at så mange med handicap som muligt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi er langt fra i mål på kontanthjælpsområdet. Derfor skal det udnyttes, at vi har en fælles interesse I at få mange med handicap ud på arbejdsmarkedet.  For selvfølgelig kan det lykkes.

Bragt i Børsen d. 28.10. 2016