Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. november 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sagen om

høring om revision af EUROPASS via specialudvalg om uddannelse

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA støtter Kommissionens udspil til en ny dagsorden for færdigheder i Europa, da udspillet sætter fokus på samspillet mellem kvalifikationer og færdigheder i en vigtig kombination med at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrence. Initiativet kan dog på ingen måde stå alene, da der først og fremmest er brug for reformer, der kan understøtte mere mobile, åbne og dynamiske arbejdsmarkeder.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
10. november 2016