Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. oktober 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sagen om

Høringssvar om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

DA har modtaget skriftlig høring om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Med den foreslåede ændring af bekendtgørelsen vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skabe mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i forbindelse med digital læring, hvis kursisten blot er fysisk til stede 25 pct. af undervisningstiden (mod i dag 50 pct. af undervisningstiden).

Forslaget er et resultat af trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser i hele Danmark.

DA støtter op om den foreslåede ændring af bekendtgørelsen. Virksomhederne bør dermed være sikret adgang til den fulde godtgørelse, når en del af kurset er tilrettelagt som digital læring (nu op til 75 pct. af undervisningstiden), i det omfang deltagelsen er forbundet med løntab.

DA lægger vægt på, at der sker en øget udbredelse af AMU-kurser, der tilrettelægges med et større element af digital læring, da det vil gøre anvendelsen af AMU mere fleksibel for virksomhederne. DA opfordrer derfor til, at styrelsen søger at motivere udbyderne til også i højere grad at udbyde kurser med et større element af digital læring.

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
3. november 2016