Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. oktober 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA støtter overordnet lovforslaget om tidlig og øget sprogstimulering af tosprogede børn, men mener, at lovforslaget skal ændres, så det ikke omfatter børn af personer, der er kommet til Danmark for at arbejde fra andre lande.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
10. november 2016