DA kvitterer for et ambitiøst regeringsgrundlag

Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i dag fremlagt et ambitiøst regeringsgrundlag. Regeringsgrundlaget er et vigtigt skridt på vejen til at ruste Danmark til vækst. DA opfordrer Folketinget til at støtte op om de bebudede tiltag.

En regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i dag fremlagt sit regeringsgrundlag. DA noterer bl.a., at regeringen ønsker:

  • At øge væksten med 80 mia. kr. og øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer, bl.a. gennem lavere skat, hvilket gør det mere attraktivt at arbejde.
  • At fortsætte det konstruktive trepartsamarbejde med arbejdsmarkedets parter om væsentlige samfundsudfordringer.
  • At øge tilbagetrækningsalderen.
  • At erhvervsuddannelserne er attraktive samt sikre at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.
  • At styrke danske virksomheders adgang til relevant udenlandsk arbejdskraft – særligt unge – med fokus på arbejdsmarkedets behov.
  • At sikre at hver anden flygtning er i beskæftigelse efter tre år.
  • At lette erhvervslivets byrder fra reguleringen med i alt 6 mia. kr. frem mod 2025.
  • At komme med et oplæg til et nyt og mere moderne arbejdsskadesystem.

Adm. direktør Jacob Holbraad udtaler:

”Det er meget positivt, at V, LA og K med regeringsgrundlaget leverer mange ambitiøse bud på reformer, der kan løse to af Danmarks største økonomiske udfordringer: Lav vækst og mangel på arbejdskraft.

Det er godt nyt for dansk økonomi, at regeringen vil øge væksten med 80 mia. kr. og øge beskæftigelsen med 55-60.000 personer. Dette er både rigtige og nødvendige mål, som regeringen har sat sig.

Jeg er også glad for at se, at regeringen ønsker at fortsætte det konstruktive samarbejde med arbejdsmarkedets parter. DA hilser forslaget velkomment og vil bidrage aktivt i indsatsen for at løse de væsentlige samfundsudfordringer, vi står over for. Særligt vil vi gerne bidrage til løsninger på, hvordan regeringen opnår målet om at få 55-60.000 flere ud på arbejdsmarkedet.

Det er glædeligt at regeringen vil videreføre reformpolitikken. Danmarks økonomiske udfordringer skal tages meget alvorligt, og jeg håber, at Folketinget støtter op om reformerne.”

Arbejdsmarked
27. november 2016
KONTAKT
Adm. direktør
Jacob Holbraad
33 38 93 00
jah@da.dk
LINKS
Regerings­grundlaget