Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. november 2016 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

Høringssvar om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

I Dansk Arbejdsgiverforenings høringssvar af 23. maj 2016 foreslog Dansk Arbejdsgiverforening (DA), at "deltagelse” i enkeltfaget/realkompetencevurderingen skal kunne give adgang til tilskud til befordring i henhold til § 5, stk. 2 i Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse".

Det er derfor med tilfredshed, at DA konstaterer, at DA’s forslag med nærværende forslag til ændring i bekendtgørelsen imødekommes.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
22. november 2016