Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om bekendtgørelse om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl.

DA-fællesskabet har følgende bemærkninger til ændringen af bekendtgørelsen:

Det giver anledning til uklarhed, at det i § 1, stk. 1 og stk. 2, fejlagtigt er angivet, at det ikke er personer, men skader, der er sikret efter arbejdsskadesikringsloven.

Det bør tydeligt fremgå, at bekendtgørelsens område er arbejdsskadesikring af de angivne grupper af uddannelsesøgende personer og ikke skader.

DA-fællesskabet har ikke øvrige bemærkninger.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
24. november 2016