Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. november 2016 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

DA-fællesskabet har følgende generelle bemærkninger:

Det nyetablerede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har den 1. juli 2016 overtaget en række betydelige udfordringer fra Arbejdsskadestyrelsen. Det drejer sig om uacceptabelt lange sagsbehandlingstider, forældede it-løsninger og en uholdbar økonomi.

Bestyrelsen for AES har derfor besluttet både at forenkle takststrukturen, så priserne fremadrettet afspejler omkostningerne, og samtidig at sætte taksterne betydeligt op fra 2017 for at skabe grundlag for at afvikle de ældste sager samt modernisere it-platformen.

DA-fællesskabet finder bestyrelsens beslutninger på dette område nødvendige for at skabe et stabilt økonomisk fundament for AES’ forretning i de kommende år.

DA-fællesskabet har ikke konkrete bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
24. november 2016