DA: PISA-resultater viser, at vi ikke er i mål endnu

Trods mange års fokus på at løfte fagligheden i folkeskolen har Danmark ikke rykket sig tilstrækkeligt i OECD’s PISA-målinger.

OECD har i dag offentliggjort PISA 2015. Undersøgelsen gennemgår resultaterne fra regne-, læse- og naturvidenskabelige test i OECD-landene.

PISA 2015 viser, at Danmark befinder sig i midterfeltet blandt OECD-landene.

Den danske PISA-score i naturvidenskab er steget en anelse siden sidste test. Danmark er placeret på en 15. plads blandt OECD-landene.

I læsning er elevernes testresultater også steget en anelse sammenlignet med tidligere danske elevers PISA-resultater. Danmark indtager også her en 15. plads blandt OECD-landene.

I matematik har de danske elever oplevet en betydelig fremgang sammenlignet med tidligere testresultater. Her ligger vi nr. 7 blandt OECD-landene.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Vi er et af de lande i verden, der bruger flest penge på folkeskolen. Derfor kan vi også tillade os at have store krav til folkeskolens resultater.

I lyset af de mange års fokus på at løfte fagligheden og alle de ressourcer vi afsætter til folkeskolen, så er det ærgerligt, at vi ikke har formået at løfte den danske folkeskole mere, end vi har.

Det er selvfølgelig positivt, at vi har opnået forbedringer indenfor matematik, naturvidenskab og læsning, men det ændrer ikke på, at vi sender for mange unge mennesker videre med middelmådige kompetencer.

Unge mennesker er fremtidens arbejdskraft og derfor er det helt afgørende – både for den enkelte og for samfundet – at vi sætter ambitiøse mål for folkeskolen. Jeg håber, at vi ved næste PISA-måling for alvor begynder at høste frugterne af folkeskolereformen”.

Mere viden

Pisa 2015 Vol I

Pisa 2015 Vol II

KORA: Pisa 2015

Uddannelse
6. december 2016
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden