Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. december 2016 svaret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i sagen om

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse gældende fra 1. januar 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil med den pågældende bekendtgørelse videreføre den hidtidige forsøgsordning om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. i fængsler og arresthuse frem til 1. januar 2018. For at ordningen i højere grad skal afspejle de særlige forhold, som AMU i fængsler og arresthuse foregår under, foreslår styrelsen enkelte modifikationer af bekendtgørelsen. Modifikationerne vil give udbyderne større fleksibilitet i tilrettelæggelse af undervisningen og i forhold til de kompetencekrav, der skal opfyldes af underviserne.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan både støtte, at forsøgsordningen forlænges og at behovet for øget fleksibilitet imødekommes med de foreslåede modifikationer.

DA vil opfordre til, at forsøgsordningen evalueres i 2017, inden der tages stilling til, om den skal gøres permanent. I den forbindelse vil DA også opfodre til, at det indgår som et element i evalueringen om de mere fleksible rammer for AMU, der i forsøgsperioden har været anvendt i fængsler og arresthuse, også med fordel vil kunne anvendes uden for fængsler og arresthuse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
7. december 2016