Flere forgæves rekrutteringer

Virksomhederne oplever, at det er blevet vanskeligere at finde de rigtige medarbejdere.

Jobcentre skal gå sammen og tage konkrete initiativer, som kan afhjælpe virksomhedernes rekrutteringsbehov.

Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort deres halvårlige undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked.

Undersøgelsen viser, at virksomhederne 19.800 gange har oplevet, at de forgæves har prøvet at rekruttere til ledige stillinger. Det er 1.800 flere end for et år siden, svarende til en stigning på knapt 10 pct.

Samtidig viser undersøgelsen, at virksomhederne i stigende omfang enten synliggør deres jobopslag på jobnet.dk eller henvender sig til beskæftigelsessystemet. I 57 pct. af tilfældene havde virksomheden enten et jobopslag på jobnet.dk eller kontakt til jobcenter/a-kasse. I undersøgelsen for et år siden var tallet 52 pct.

Antallet af virksomheder, der tilkendegiver, at manglen på arbejdskraft har betydet tab af ordrer, er vokset fra 3.100 ved undersøgelsen i foråret 2015 til nu 3.600.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Rekrutteringssituationen er blevet forværret. Virksomhederne oplever i højere og højere grad, at de ikke kan skaffe de medarbejdere, de har brug for. Det er bekymrende.

Når virksomhederne mangler de nødvendige medarbejdere, må de i yderste konsekvens afslå ordrer. Dermed taber Danmark vækst og arbejdspladser.

På det korte sigt kan problemet afhjælpes ved, at jobcentrene bliver bedre til at samarbejde og lede arbejdskraften det rigtige sted hen.

På det lange sigt må vi have reformer, der får flere fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
13. december 2016
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
STAR's rekruttering­sundersøgelse