Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. november 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sagen om

Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser (justering af arbejdsgiverbidrag og midlertidige bonusordninger for 2017 m.v.)

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Lovforslaget er en del af udmøntningen af trepartsaftalen, der blev indgået i august 2016. DA skønner, at Danmark alt andet lige vil mangle ca. 60.000 faglærte i 2025. Trepartsaftalen er et væsentligt skridt i forhold til at undgå mangel på faglærte medarbejdere i de kommende år. DA mener dog, at der fortsat er behov for yderligere tiltag til at styrke tilgangen af elever til erhvervsuddannelserne, f.eks. i form af yderligere tiltag i udskolingen, justeringer af EUV m.v.

Det skal også bemærkes, at DA principielt gerne havde set en model, hvor bonus blev anvendt målrettet til at generere mere uddannelsesaktivitet på områder, hvor der er behov for mere faglært arbejdskraft. Bonusordninger skulle dermed alene være forbeholdt mangeluddannelser.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
21. november 2016