Skuffende udspil om velfærdsydelser fra EU-Kommissionen

Det er positivt, at EU-Kommissionen blåstempler det danske optjeningsprincip for dagpenge. Men der mangler en indeksering af børnechecken, og den forlængede dagpengeperiode i udlandet er uhensigtsmæssig.

EU-Kommissionen har i dag lanceret deres forslag til en revision af forordning om koordinering af sociale sikringsordninger, som regulerer EU-borgeres ret til ydelser i andre EU-lande. Udspillet leverer blandt andet EU-Kommissionens svar på tre overordnede problemstillinger:

  • EU-Kommissionen lægger op til, at EU-borgere fremover skal have arbejdet i tre måneder i et andet land, før de har ret til at modtage dagpenge. Dette vil betyde, at Danmark uden problemer kan beholde den omdiskuterede 296-timers regel, som det nu slås fast, ikke er i strid med EU-retten.
  • EU-Kommissionen lægger også op til, at arbejdsløse skal have mulighed for at tage dagpenge med til et andet EU-land i seks måneder. I dag er det muligt at tage dagpenge med i tre måneder.
  • Den indeksering af børnechecken, som Storbritannien fik forhandlet på plads med EU i februar forud for folkeafstemningen om briternes fortsatte medlemskab af EU, er ikke en del af Europa-Kommissionens forslag.

Europapolitisk chef, Christiane Mißlbeck-Winberg:

”Kommissionens udspil er overordnet set skuffende. Der er ét skridt i den rigtige retning og to i den forkerte.

Vi er glade for, at EU-Kommissionen nu blåstempler det danske optjeningsprincip for dagpenge og udvider det til resten af EU.

Men det er ærgerligt, at man afviser den indeksering af børnechecken, som Danmark i lang tid har arbejdet for, og som Storbritannien ellers fik forhandlet på plads forud for Brexit.

Og vi mener også, at perioden på seks måneder, hvor man kan tage sine dagpenge med til et andet EU-land for at søge job, er alt for lang. Har man ikke kunne finde et job i et andet land i løbet af tre måneder, så er det fordi, man ikke har søgt bredt og intensivt nok.

Der er intet, der tyder på, at vi har et reelt problem med EU-borgere, der spekulerer i danske velfærdsydelser. Tværtimod, så ved vi, at EU-borgere fra alle hjørner af kontinentet er en rigtig god forretning for vores samfund.

Ikke desto mindre, så ved vi også, at der lige nu er en bekymring om det her område i befolkningen, og den bekymring skal vi lytte til. Det er det, Kommissionen nu gør. Men det er for lille et skridt, de tager.”

Mere viden

Link til pressemateriale fra Europa-Kommissionen.

EU og internationalt
13. december 2016
KONTAKT
Europapolitisk chef
Christiane Mißlbeck-Winberg
33 38 92 40
cmw@da.dk
LÆS MERE
Mere viden