Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. januar 2017 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høringssvar om positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse for 2017

STAR har den 22. december 2016 sendt et udkast til landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Som en del af høringen er ligeledes vedlagt de høringssvar, som VEU-rådet og REP-rådet har afgivet.

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig de konkrete valg af kurser på positivlisten, som er udvalgt på baggrund af input fra bl.a. de 11 efteruddannelsesudvalg.

Arbejdsgiversiden i BER finder på linje med VEU-rådet, at det bør fremgå af positivlisten, hvilke kurser bl.a. efteruddannelsesudvalgene har vurderet som relevante i forhold til de enkelte stillinger, som var grundlaget for fastsættelsen af positivlisten.

Der er efter arbejdsgiversidens vurdering knyttet en væsentlig inspiration og vejledning til en kobling imellem et kursus og en stilling, hvor den pågældende kompetence kan anvendes.

Den vejledning, som var knyttet til et sammenhængende uddannelsesforløb, er fremhævet som positivt i den gennemførte opstartsevaluering fra Rambøll om ordningen med 6 ugers jobrettet uddannelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
13. januar 2017