Sygedagpengeudgifter løber løbsk

Den første effektanalyse af sygedagpenge-reformen fra 2013 viser, at udgifterne til sygedagpenge er steget med 800 mio. kr. mere end forventet, mens længden af sygedagpenge-forløbene kun er forkortet meget lidt.

En analyse fra Beskæftigelsesministeriet har set på effekten af sygedagpengereformen fra 2013.

Analysen viser blandt andet:

  • Der er nettomerudgifter på sygedagpengeområdet på ca. 0,8 mia. kr. i 2016 i forhold til det forudsatte i sygedagpengereformen.
  • Varigheden af sygedagpengeforløb falder i gennemsnit med 1,8 procent.
  • Revurdering af sygedagpengene allerede efter 22 uger - ifht. tidligere 52 uger - har givet et kortere sygdomsforløb.
  • Ophævelsen af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge har givet længere sygdomsforløb.

Chefkonsulent Elisabeth la Cour:

”Analysens resultater er bekymrende. Det er for meget, når en reform viser sig at koste 800 mio. kr. mere end forventet – særligt når effekten samtidig er så begrænset som her.

Hovedproblemet er, at man med reformen har ophævet varighedsbegrænsningen, så man i princippet kan modtage en ydelse under sygdom uden tidsbegrænsning. Det er i praksis en slags borgerløn. Og analysen viser netop, at den manglende tidsbegrænsning har fået udgifterne til at løbe løbsk. Det var præcist, hvad vi frygtede, da man i sin tid indførte reformen.

Omvendt er det selvfølgelig positivt, at kommunerne med reformen allerede efter 22 uger skal vurdere, om sygedagpengeperioden skal forlænges, og det kan vi også se har haft en effekt. Den kortere tidsfrist inden revurderingen har medvirket til kortere sygdomsforløb.

Men dette opvejer ikke, at det var forkert at ophæve varighedsbegrænsningen, og DA mener derfor, at man bør genindføre en begrænsning på, hvor længe man kan modtage en ydelse under sygdom. ”

Arbejdsmarked
24. januar 2017
KONTAKT
Chefkonsulent, Advokat (L)
Elisabeth la Cour
33 38 94 96
elc@da.dk
Arbejdsmiljøchef
Christina Sode Haslund
33 38 94 82
csh@da.dk
LINKS
Effektanalysen