Kort om hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for din virksomhed

Pixi-pjece i PDF-format og i printvenlig version.

Resumé

Danmark har behov for langt flere faglærte fremover. Beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at virksomhederne risikerer at mangle 60.000 faglærte i 2025. Det har derfor store konsekvenser for virksomhederne, hvis det ikke lykkes at få uddannet flere faglærte.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter derfor en trepartsaftale, der skal bidrage til at sikre, at der bliver uddannet flere faglærte.

I 2017 og 2018 er der en række nye regler og muligheder, der skal bidrage til at flere bliver faglærte.

I denne pixifolder kan du læse om

To nye bonusordninger fra 2017

Som noget nyt får virksomheder en ekstra påskønnelse for at tage elever. Der indføres to nye bonusordninger.

Større lønrefusion

Den lønrefusion, som du modtager, når en elev er på skoleophold, bliver forhøjet med 7,4 pct. fra 2017. Det betyder, at det bliver billigere for virksomheden i de perioder, hvor eleven ikke er i virksomheden.

Ny måde at betale til AUB fra 2018

Dit bidrag til AUB bliver fra 2018 afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med elever i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er det ikke tilfældet, vil du typisk opleve, at dine udgifter til AUB-ordningen stiger. Du skal betale 27.000 kr. pr. helårselev, som din virksomhed mangler at uddanne.

Du får din egen oversigt i starten af året

I foråret 2018 vil du første gang modtage et brev med en forskudsberegning, der viser, hvor mange elever, du skal have ansat for at leve op til uddannelsesmålet for din virksomhed i 2018.

Brev med opgørelse af AUB- bidrag

Du vil medio 2019 modtage en opgørelse med en samlet afregning for AUB-bidrag og bonusser m.m. for 2018.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat ReaderHvis indholdet ikke vises automatisk, klik hér.
KONTAKT
Publiceret:
17. februar 2017