Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. januar 2017 svaret Uddannelses- og Forskningsministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, lov om maritime uddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)for voksne

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for at have modtaget høringen. DA’s bemærkninger til lovforslaget er anført nedenfor.

De fleste af de love, udkastet til lovforslaget drejer sig om, vedrører alene videregående uddannelse, som falder uden for DA’s virkefelt. Derfor henviser DA til høringssvar fra sine medlemsorganisationer.

En oversigt over medlemsorganisationerne kan findes her:

http://www.da.dk/supershowdoc.asp?prid=11100001

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
31. januar 2017