Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. januar 2017 svaret Styrelsen for Videregående Uddannelser i sagen om

Høringssvar om ny bekendtgørelse om prøveterminer og prøvedatoer

DA takker for at være blevet hørt i forbindelse med udkast til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

Til information har DA ingen bemærkninger til den ny bekendtgørelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
31. januar 2017