LønStatistik 4. kvartal 2016

  • Svagt tiltagende udvikling i lønomkostningerne på DA-området

Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,2 pct. Dette er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal.

Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,7 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,5 pct.-point i 4. kvartal 2016, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne til arbejdere steg med 2,2 pct. på årsbasis i 4. kvartal 2016, hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til kvartalet før. Genebetalinger og fritvalgsordninger bidrog med tilsammen 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,4 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

I 4. kvartal 2016 steg lønomkostninger for funktionærerne med 2,1 pct., hvilket er uændret i forhold kvartalet før. Fritvalgsordninger bidrog med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren ovenfor.

Ligesom i de forrige tre kvartaler af 2016 steg lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed med 2,2 pct. i 4. kvartal 2016, jf. tabel 2 i læs mere boksen. Ændringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,6 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne i 4. kvartal 2016 med 2,4 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre end forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger, personalegoder og pension udgjorde tilsammen 0,6 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point.

I serviceprægede erhverv steg lønomkostningerne i 4. kvartal 2016 med 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere sammenlignet med forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger og personalegoder udgjorde tilsammen 0,3 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 4. kvartal 2016, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger faldt med mindre end 0,1 pct. fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. De samlede medarbejderomkostninger steg således også med 2,2 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2016 (AUB), og at bidraget til arbejdsskadeafgiften også er lavere.

I modsat retning trækker et øget finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2016 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. februar 2017
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2