elevers praktiske evner skal også anerkendes

Ny politisk aftale ændrer på, hvordan vi vurderer folkeskoleelevers uddannelsesparathed. Det er positivt, at man fremover ikke kun kigger på de boglige færdigheder, når elever i 8. klasse vurderes uddannelsesparate eller ej.

Der er i dag indgået en politisk aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om, at praktiske færdigheder også skal tælle med i vurderingen af den unges uddannelsesparathed.

Konkret betyder aftalen, at når skolen skal vurdere, om eleven i 8. klasse har forudsætningerne for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, så skal elevens praktiske færdigheder også indgå i vurderingen.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

”Danmark kommer til at mangle ca. 60.000 faglærte i 2025. Når skolen fremover også anerkender elever for deres praktiske færdigheder, kan det få flere unge til at få øjnene op for de gode muligheder, der er med en erhvervsuddannelse. Derfor er dette initiativ også et godt skridt i den rigtige retning.

DA er positive over for denne helt nye måde at se på de unges kompetencer, og vi ser også frem til ministeriets udspil til en konkret model for, hvordan skolerne fremover kan vurdere de unges praktiske færdigheder.

DA mener, at et langt stærkere samarbejde mellem skoler og det lokale erhvervsliv, hvor elever f.eks. indgår i et projektsamarbejde med en lokal virksomhed, kan være med til at bringe elevernes praktiske færdigheder i spil. DA vil derfor foreslå, at tiltaget følges op med, at man som led i åben skole sikrer et tættere samarbejde mellem skolen og de lokale virksomheder.”

Uddannelse
23. februar 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk