Godt nyt for de unge, der drukner i uddannelsestilbud

Ekspertgruppen med Stefan Hermann i spidsen har netop offentliggjort en række gode anbefalinger, der kan være med til at sikre, at vi får flere unge videre fra folkeskolen til job eller ungdomsuddannelse. DA mener både, at det er rigtigt at forenkle junglen af tilbud, og at det er et godt signal at sende til de unge, at et job kan være det første væsentlige skridt til et fremtidigt erhverv.

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse’ har netop offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan vi får flere unge godt videre fra folkeskolen til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Anbefalingerne kommer som opfølgning på ni analyserapporter, som ekspertgruppen fremlagde tidligere på måneden.

Ekspertgruppen anbefaler blandt andet, at:

  • 95 procent-målsætningen nuanceres og ændres til en 100 procent-målsætning. Hvor målet tidligere var, at 95 procent af en årgang skulle have en ungdomsuddannelse, er målsætningen nu, at 90 procent skal have gennemført en ungdomsuddannelse og 10 procent opnået erhvervskompetence, f.eks. via beskæftigelse.
  • Udskolingen fra folkeskolen styrkes, bl.a. med øget inddragelse af det lokale erhvervsliv og ved at udbrede EUD 8, EUD 9, erhvervsklasser og EUD 10.
  • Målsætningerne om øget tilgang til erhvervsuddannelserne fastholdes.
  • Der etableres en ny ’Forberedende Uddannelse’, som erstatter og samler en række af de hidtidige forberedende tilbud i ét. Produktionsskole, EGU, KVU, AVU og OBU foreslås nedlagt og samlet i det nye tilbud til målgruppen. Det har til hensigt at skabe et mere gennemskueligt system for de unge.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

Ekspertgruppen har bestemt fat i noget af det rigtige. Vi skal væk fra den rigide tankegang, at formel uddannelse ved en skolebænk altid er svaret for alle, og her er ekspertgruppens forslag om at gå væk fra 95 procent-målsætningen et helt rigtigt signal. Vi bakker helt op om, at mange unge kan få vigtige kompetencer via et job – og ikke kun via skoletilbud.

Også når det gælder forslaget om at skabe bedre kontakt mellem folkeskolen og erhvervsskoler og lokale virksomheder, er udvalget fremsynet og ser helt rigtigt. Vi skal være langt bedre til at fortælle eleverne i folkeskolen om de muligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne. Her så jeg dog gerne, at udvalget var gået et skridt videre, f.eks. ved at anbefale, at 10. klasse altid gennemføres i samarbejde med en erhvervsskole.

Mange af de unge, der i dag sidder fast i systemet, kan have rigtig svært ved at overskue den jungle af overgangstilbud, der ligger mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Det er derfor en god idé at samle de forskellige tilbud under én hat. Her understreger udvalget også vigtigheden af, at uddannelserne har et arbejdsmarkedsrettet fokus. Det er vi helt enige i.

Tilsvarende er det godt, at der lægges op til en ensartet finansiering, så kommunerne undgår kassetænkning. DA så dog gerne fuld kommunal finansiering fremfor at splitte det mellem stat og kommune. På den måde ville kommunerne få et endnu stærkere incitament til at styrke den tidlige indsats, f.eks. i folkeskolen.

Det, der optager DA mest, er spørgsmålet: Hvordan får vi flere unge godt videre fra folkeskolen og ud i livet? Det er hverken godt for de unge eller for samfundet, når så mange som i dag sidder fast i systemet. De skal hjælpes godt videre med en ungdomsuddannelse eller et job. De anbefalinger, som ekspertgruppen har fremlagt i dag, leverer en række gode bud på, hvordan vi kan gøre noget ved den udfordring.

Jeg glæder mig til at gå ind i det videre arbejde med at følge op på udvalgets anbefalinger.”

Uddannelse
28. februar 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
LINKS
Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs