EUX viser stort potentiale

Ny rapport fra Undervisningsministeriet peger på, at EUX kan få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

EUX blev introduceret med erhvervsskolereformen i 2015, og er en ungdomsuddannelse, der kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Det vil sige, at de unge både får et svendebrev og en gymnasial eksamen i hånden, når de har gennemført en EUX.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort deres første evalueringsrapport af EUX.

Evalueringen bygger dog på et spinkelt datagrundlag, og er gennemført på et tidspunkt, hvor kun meget få elever har gennemført EUX.

Rapporten peger i retning af, at:

  • EUX har potentiale til at få en anden type unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
  • At det kan være udfordrende at nå de faglige mål, særligt i de gymnasiale fag.
  • Der kun er få data til rådighed, og resultaterne skal tages med forbehold.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay:

”Danmark kommer til at mangle omkring 60.000 faglærte frem mod 2025. Derfor er det positivt, at evalueringen peger på, at EUX har potentiale til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

EUX er en rigtig god uddannelse. Mange unge vælger i dag gymnasiet, fordi de er bange for at lukke døren til fremtidige uddannelser. Men med en EUX får de både en erhvervsuddannelse og muligheden for at søge ind på en videregående uddannelse, hvis de ønsker det.

Evalueringen peger på, at man ude på skolerne til tider har vanskeligt ved at håndtere grundtankerne bag EUX. Derfor mener vi, at der er brug for mere information, og at skolerne i højere grad lærer af hinanden. F.eks. i forhold til, hvordan man kan skabe synergi mellem den erhvervsfaglige del af uddannelsen og de gymnasiale fag.

Datamæssigt står rapporten dog ikke på et særligt solidt fundament, og vi skal derfor passe på med at drage de helt store konklusioner af den. EUX er en ny uddannelse, og er stadig ved at finde sine ben at stå på. Vi mener derfor også, at større ændringer af EUX’ struktur og faglige niveauer på nuværende tidspunkt vil være forhastede.”

Mere viden

Evaluering af EUX

Uddannelse
16. marts 2017
KONTAKT
Uddannelses- og integrationschef
Jannik Bay
33 38 92 06
jab@da.dk
Chefkonsulent
Karina Beg Poulsen
33 38 92 41
kbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden